DIPLOMA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

1/6

PROGRAM MODUL

 • Falsafah dan Dasar Pendidikan di Malaysia

 • Psikologi Pendidikan

 • Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-Kanak

 • Falsafah dan Perkembangan Pendidikan Awal Kanak-Kanak

 • English for Early Childhood

 • Pendidikan Keusahawanan

 • Muzik Pendidikan Awal Kanak-Kanak

 • Sains awal dan Matematik awal dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

 • Seni dan Kreativiti Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

 • ICT dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak

 • Pentaksiran Perkembangan Kanak-Kanak

 • Pendidikan Kesihatan, Keselamatan dan Nutrisi

Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak bertujuan untuk menyediakan latihan yang komprehensif dalam semua aspek pengajaran pendidikan pra sekolah. Teknik pengajaran adalah berdasarkan kepada standard Kurikulum Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.

Pelajar akan mempelajari bagaimana untuk memantau, menilai dan menyelesaikan masalah pembelajaran kanak-kanak. Pelajar akan memahami keperluan dan proses perkembangan kanak-kanak dan juga memahami proses pembangunan intelektual kanak-kanak berkenaan.


PELUANG KERJAYA

Graduan layak menjadi pengusaha/operator, guru atau pembantu guru pra sekolah di sektor awam dan swasta


TEMPOH PENGAJIAN & JAM KREDIT

2  ½ tahun dan 92 jam kredit

 

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM dengan 3 kredit atau lain-lain kelayakan yang setaraf

Cert DAK.jpg