DIPLOMA BUSINESS MANAGEMENT

1/1

PROGRAM MODUL

 • Business Mathematics

 • Principles of Economics

 • Basic Accounting

 • Introduction to Business

 • Computer Application

 • Principles of Management

 • Business Statistics

 • Principles of Marketing

 • English 1 & 2

 • Introduction to Human Resources Management

 • Business Communication

 • Management Accounting

 • E-Commerce

 • Marketing Management

 • Creative Thinking & Innovation

 • Principle of Finance

 • Organizational Behavior

 • Business Law

 • Business Ethics

 • Operation Management

 • Industrial Training

 • Entrepreneurship

 • International Business

 • Service Marketing

 • Strategic Management

Diploma Business Management adalah program dua setengah tahun. Program ini adalah gabungan teori dan amali yang membolehkan pelajar menilai setiap idea secara logik dan kritikal serta melibatkan mereka dengan aktiviti yang berlaku dalam sesebuah organisasi. Pelajar akan dilengkapi dengan semua aspek pengurusan, pentadbiran, pemasaran, perakaunan, pengurusan sumber manusia dan keusahawanan.

Program ini juga akan mendedahkan pelajar kepada kemahiran yang diperlukan untuk menembusi pasaran dalam bidang yang melibatkan pengurusan perniagaan. Ia akan memberi kelebihan dalam pembangunan kerjaya dan juga untuk pembangunan diri.

PELUANG KERJAYA

Graduan berpeluang bekerja dalam bidang pengurusan, perancangan perniagaan, pentadbiran dan pembangunan perniagaan.


TEMPOH PENGAJIAN & JAM KREDIT

 2 1/2 tahun and 90 jam kredit

SYARAT KEMASUKAN

Lulus SPM dengan 3 kredit atau lain-lain kelayakan yang setaraf