top of page

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)

PENDAFTARAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM-3)

PENGASUHAN DAN PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK (T982-001-3:2017) 

KEBAIKAN PELATIH SKM:

 • KELAYAKAN KEMASUKAN: LULUS SPM

 • TEMPOH PENGAJIAN: 15 BULAN

 • KONSEP: 3 BULAN (BELAJAR TEORI) & 12 BULAN (LATIHAN AMALI)

 • TASKA UNTUK LATIHAN AMALI DISEDIAKAN

 • ELAUN DIBERIKAN SEPANJANG LATIHAN AMALI

 • PENEMPATAN PEKERJAAN SELEPAS PENGAJIAN

 • PENGINAPAN PERCUMA (mengikut terma dan syarat ditetapkan oleh kolej)

PENDAFTARAN SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM-3)

PENDIDIKAN PRA-SEKOLAH (ET-012-3:2012)

KEBAIKAN PELATIH SKM:

 • KELAYAKAN KEMASUKAN: LULUS SPM

 • TEMPOH PENGAJIAN: 15 BULAN

 • KONSEP: 3 BULAN (BELAJAR TEORI) & 12 BULAN (LATIHAN AMALI)

 • TADIKA UNTUK LATIHAN AMALI DISEDIAKAN

 • ELAUN DIBERIKAN SEPANJANG LATIHAN AMALI

 • PENEMPATAN PEKERJAAN SELEPAS PENGAJIAN

 • PENGINAPAN PERCUMA (mengikut terma dan syarat ditetapkan oleh kolej)

 • YURAN PENGAJIAN DITANGGUNG SEPENUHNYA OLEH ZAKAT SELANGOR (ASNAF SAHAJA

bottom of page